Καταβολή Δ΄δόσης διδάκτρων (Β’ Κύκλος)

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 15-31/10/2022 θα πραγματοποιείται η καταβολή της Δ’ δόσης των διδάκτρων, ύψους 500 €, στο πλαίσιο του ΠΜΣ: Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων.

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR64 0172 2500 0052 5009 6371 092

(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

  • Ονοματεπώνυμο Καταθέτη (υποχρεωτικά), (Στην περίπτωση κατά την οποία το όνομα του καταθέτη είναι διαφορετικό από το όνομα του/της φοιτητή/τριας θα πρέπει να υπάρχει σχετική υποσημείωση με το όνομα του/της φοιτητή/τριας τον/την οποίο/α αφορά η κατάθεση)
  • Αιτιολογία κατάθεσης (υποχρεωτικά): Κωδικός 80708 – ΠΜΣ “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ADVENS)“– Δ’ ΔΟΣΗ
  • Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης: Ηλεκτρονικά στο advens@uowm.gr ως αρχείο .pdf, σε περίπτωση διαδικτυακής μεταφοράς ποσού (ebanking) ή ως σκαναρισμένο αρχείο .pdf του καταθετηρίου στην Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές, ότι η καταβολή διδάκτρων είναι υποχρεωτική και οι παραπάνω ημερομηνίες είναι καταληκτικές. Με την αποφοίτηση και βάσει της επιδότησης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), θα επιστρέφεται σημαντικό ποσοστό >90%, του συνολικού ποσού των 4,000€.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς