Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού 2022-23

Στον σύνδεσμο https://noc.uowm.gr/www/newstudents/ δίνονται τα αναλυτικά βήματα ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς