Ακαδημαϊκοί Υποστηρικτές

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ υπάρχει συνεργασία με τις παρακάτω εταιρείες σε θέματα σεμιναρίων και επισκέψεων, προτάσεις ερευνητικών αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους.

Ειδικότερα, οι εταιρίες BETA CAE SYSTEMS και ALTAIR Engineering, έχουν διαθέσει άδειες των λογισμικών τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα Υπολογιστικής Μηχανικής (κατασκευών και ρευστών) για την εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς και για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

  1. TAP – Trans Adriatic Pipeline
  2. BETA CAE SYSTEMS
  3. ALTAIR Engineering
  4. ENEL GREEN POWER
  5. MYTILINEOS
  6. KLEEMANN
  7. PARALOS
  8. BT Composites
  9. EMELCAT
  10. HAEE

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς