Προσωπικό

Καθηγητές Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 1. Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, (Διευθυντής).
 2. Πανάρας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
 3. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 4. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 5. Μαρνέλλος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 6. Παναγιωτίδου Σοφία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 7. Πλόσκας Νίκος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 8. Σουλιώτης Μανώλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
 9. Σωτηροπούλου Ραφαέλα, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 10. Τάγαρης Ευθύμιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
 11. Τουρλιδάκης Αντώνιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 12. Φροντιστής Ζαχαρίας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων και Ερευνητές

 1. Βουτετάκης Σπυρίδων, Ερευνητής Α’, ΙΔΕΠ – ΕΚΕΤΑ.
 2. Κεραμυδάς Χρήστος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο.
 3. Πανόπουλος Κυριάκος, Ερευνητής Β’, ΙΔΕΠ – ΕΚΕΤΑ.
 4. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 5. Τσιπλακίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ.
 6. Φραγκιαδάκης Μιχάλης, Επ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
 7. Χατζή Ελένη, Αν. Καθηγήτρια, ETH-Zurich.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 1. Δρ. Αραϊλόπουλος Αλέξανδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ.
 2. Δρ. Βαφειάδης Κυριάκος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ.
 3. Δρ. Κολοκοτρώνης Δημήτριος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ.
 4. Δρ. Μαρκογιαννάκη Όλγα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ.
 5. Δρ. Νατσιάβας Παναγιώτης, ALTAIR Engineering.
 6. Δρ. Τόλης Ευάγγελος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ.
 7. Δρ. Χατζηπαρασίδης Ηρακλής, Kleemann.

Γραμματεία

Τζήκα Άννα

© 2020 advens.uowm.gr

Font Resize