Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές εφαρμογές και τη συμβολή τους στην διάδοση αυτών.

Σκοπός του είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που διέπουν την σύγχρονη υπολογιστική μηχανική, τις ενεργειακές τεχνολογίες και της διαχείριση ενεργειακών συστημάτων, ζητήματα που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα, διευρύνοντας έτσι το χαρακτήρα του ΠΜΣ. Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανάλυσης Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA), και θα εστιάσουν σε πτυχές όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η λειτουργία, η συντήρηση και η τεχνικό-περιβαλλοντική ανάλυση των εξεταζόμενων τεχνολογιών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην επιστημονική περιοχή των προηγμένων μεθόδων Μηχανικής, με εφαρμογή σε ενεργειακά συστήματα.
  • Η εις βάθος κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την απορρόφηση τους σε ένα απαιτητικό, γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με διεπιστημονικά χαρακτηριστικά, όπως απαιτεί η αναγκαιότητα προστασίας του οικοσυστήματος και τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Για την υποστήριξη επίτευξης των σκοπών του Προγράμματος, υπάρχει συνεργασία με διακεκριμένες εταιρείες του Τεχνολογικού Τομέα, σε θέματα σεμιναρίων και επισκέψεων, προτάσεις ερευνητικών αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς