Καταβολή Β’ δόσης διδάκτρων (Δ’ κύκλος)

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 15-29/02/2024 θα πραγματοποιείται η καταβολή της Β’ δόσης των διδάκτρων, ύψους 800 €, στο πλαίσιο του ΠΜΣ: Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων.

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR64 0172 2500 0052 5009 6371 092

(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

  • Ονοματεπώνυμο Καταθέτη (υποχρεωτικά), (Στην περίπτωση κατά την οποία το όνομα του καταθέτη είναι διαφορετικό από το όνομα του/της φοιτητή/τριας θα πρέπει να υπάρχει σχετική υποσημείωση με το όνομα του/της φοιτητή/τριας τον/την οποίο/α αφορά η κατάθεση)
  • Αιτιολογία κατάθεσης (υποχρεωτικά): Κωδικός 81101 – ΠΜΣ “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ADVENS)“– Β’ ΔΟΣΗ
  • Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης: Ηλεκτρονικά στο advens@uowm.gr ως αρχείο .pdf, σε περίπτωση διαδικτυακής μεταφοράς ποσού (ebanking) ή ως σκαναρισμένο αρχείο .pdf του καταθετηρίου στην Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές, ότι η καταβολή διδάκτρων είναι υποχρεωτική και οι παραπάνω ημερομηνίες είναι καταληκτικές. Με την αποφοίτηση και βάσει της επιδότησης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), θα επιστρέφεται το σύνολο του ποσού στους φοιτητές.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς