Οδηγίες Ιδρυματικών Λογαριασμών

Στο αρχείο Οδηγίες_Ιδρυματικών_Λογαριασμών_2020_2021 δίνονται τα αναλυτικά βήματα ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

© 2020 advens.uowm.gr

Font Resize